+ RECYCLING OF ART

+ RECYCLING OF ART

A piece about reused materials

The art of recycling-project, an installation, (Own technique, papier mache. Led lamps) variable dimensions, (between 20 and 40 cm) 011 Gallery, Od Nowa, Torun, 2010

Recycling involves processing used, unwanted materials (waste) into new products to prevent waste of potentially useful materials, reduce the consumption of fresh raw materials, reduce energy usage, reduce air pollution (from incineration) and water pollution (from landfilling) by reducing the need for „conventional” waste disposal, and lower greenhouse gass emissions as compared to virgin production. The art of recycling it is an art from recycled materials. in this installation, forms made in papier-mache technique. It talks about creating live in different form, constant move matter in space, ceaseless change some things into another, creating new worlds from the old one, which we think that they are unnecessary and broken.

.

Odzyskiwanie sztuki-sztuka z odzysku, instalacja (Tech. wlasna: papier mache, lampki Led), rózne rozmiary, (między 20 a 40 cm), Galeria 011, OdNowa, Torun, 2010

Recykling, recyklizacja: taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.

Odzyskiwanie sztuki, sztuka z odzysku, to sztuka z odzyskanych materiałów, w tym wypadku form wykonanych techniką papier mache. Przywracanie życia pod inną postacią, ciągły ruch materii, nieustanna zamiana jednych elementów w drugie, tworzenie nowych swiatów przy pomocy starych, wyadawałoby się zdewaluowanych i nikomu niepotrzebnych to hasła, które towarzyszyły koncepcji wystawy.

1.

7_magdawegrzyn011201010

2.

7_magdawegrzyn011201017

3.

7_magdawegrzyn011201015

4.

7_magdawegrzyn011201014

5.

7_magdawegrzyn011201008

6.

7_magdawegrzyn011201006