+ TAKE ME TO THE WONDERLAND

+ TAKE ME TO THE WONDERLAND

Installation, Thanks to Marshall of Voivodeship Kujawsko – Pomorskie, BWA Sanok/Poland, 2012

The word:  Wonderland takes us to an imaginary, alternative world, but based on the visual real world around us. Painting is a Wonderland, and the paintings though they are physically real there are on the other hand as a rabbit hole into which fell Alice and into which we fall each time we are looking at the image. It is in this ambivalence of painting something fascinating, something that makes you have the feeling of illusion, duality, regardless of the form and content of the painting. We are in it and outside of it, it is like an affectation, deception or simulation, in which we agree while we looking at the painting.

Wonderland has its own rules, the reality has its own. Wonderland is in reality and we can see it while watching a painting. Wonderland can be reached only for a moment. If a painting, movie, or a book is better, we can reach it for longer. It is difficult to say why people create artificial wonderland, because it is not at all always better than reality, for any purpose it is, the one of its forms is a painting.

It was possible to watch the work during the shows:
BWA, Sanok, 2012, Poland

.

Zabierz mnie do Wonderland, instalacja, 2012, zrealizowana dzięki Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Słowo Wonderland odsyła nas do wyimaginowanego alternatywnego świata, ale opartego na otaczającej nas realnej rzeczywistości wizualnej. Malarstwo to Wonderland, a obrazy choć same fizycznie istnieją w rzeczywistości, są jak królicza nora do której wpadła Alicja i do której my wpadamy za każdym razem patrząc na obraz. Jest w tej ambiwalencji obrazu coś fascynjącego, coś co sprawia, że mamy wrażenie iluzji, podwójności, niezależnie od formy i treści obrazu, jesteśmy w nim i poza nim, jest sztucznością, ułudą, udawaniem, na które godzimy się ogladając obraz.

Wonderland rządzi się swoimi prawami, rzeczywistość swoimi. Wonderland zawiera się w rzeczywistości, dostrzec go możemy ogladając obraz. Do Wonderlandu można się dostać tylko na chwilę, ponoć im lepszy obraz, film, czy lektura, tym można w nim zabawić na dłużej. Trudno jednoznacznie stwierdzić dlaczego ludzie kreują sztuczny wonderland nie jest on bowiem wcale zawsze lepszy od rzeczywistości, w jakimkolwiek celu by jednak nie powstał – istnieje, a jedną z jego form jest malarstwo.

Praca była prezentowana podczas wystawy w:
BWA, Sanok, 2012

1.

magdawegrzynsoloshowbwasanok_06

2.

magdawegrzynsoloshowbwasanok_03

3.

magdawegrzynsoloshowbwasanok_02

4.

magdawegrzynsoloshowbwasanok_04

5.

magdawegrzynsoloshowbwasanok_08

6.

magdawegrzynsoloshowbwasanok_09