+ OLIMPIAN

A video about body limits.

The most important thing in the Olympic Games is not to win but to take part in them, as in life it is not important to win but to struggle with the organism.
The message of participation in IOC.

Olimpian, video, time: 00:19:22, 2012

As we know the human body is a wonderful tool but an imperfect one. As an imperfect organism humans develop tools/manipulate them. But people can not only manipulate, but because of their bodies construction seem to be manipulated by them. A human is a manipulator and someone who is manipulated at the same time. The body is able to perform certain actions but on the other hand there are some actions which we will never be able to perform. The material of the body helps us and limits us.

In this video I have tried to show that my body cannot pass through objects, even though I am running I cannot be in two places at once. Bilocation is not possible. What is more I cannot see what is behind me, because the eyes are placed in front of the head. Rotation of the head is possible to some extent. etc. Also because I do not exercise enough I am not able to perform certain actions such as double flips on the trampoline, standing on my hands, or even push-ups.

.

Olimpijka, video, czas: 00:19:22,2012

Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział, podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, ale zmagać się z organizmem.

Przesłanie uczestnictwa w IO.

Jak wiadomo organizm ludzki jest wspaniałym narzędziem, ale narzędziem niedoskonałym. Jako organizm niedoskonały człowiek konstruuje narzędzia, którymi się posługuje/manipuluje nimi. Jednak człowiek nie tylko może manipulować, ale niejako z samego swojego urodzenia poprzez funkcję i możliwości biologiczne ciała zdaje się być przez nie zmanipulowany. Jest manipulatorem i manipulowanym zarazem. Dzięki ciału jesteśmy w stanie wykonywać pewne czynności, ale innych z racji swojej budowy fizjologicznej nigdy nie wykonamy. Materialne ciało pomaga nam i ogranicza nas.

Pokazane w pracy video moje ciało nie może np. przenikać przez przedmioty, inne materie stawiają mu opór, nie mogę np. przechodzić przez ściany, co więcej, mimo iż biegnę, nie mogę znajdować się w dwóch miejscach naraz – bilokacja. Nie mogę zobaczyć co znajduje się za mną ponieważ oczy umieszczone są z przodu głowy. Obrót głowy jest możliwy do pewnego stopnia. Nogi i ręce mają określoną długość. Nigdy nie wykonam dłuższego, kroku ani nie dosięgnę jakiejś rzeczy dalej niż długość mojej ręki. Ponieważ mało ćwiczę nie jestem w stanie wykonać niektórych czynności np. podwójnego salta na trampolinie, stania na rękach, a nawet pompek.

Stills from video:

1.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_02

2.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_06

3.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_09

4.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_05

5.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_07

6.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_08

7.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_04

Photos from the exhibition

1.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_013

2.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_015

3.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_014

4.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_012

5.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_011

6.

magdawegrzyntheolimpiancocatorun_010