+ OPTIONAL EXERCISES

Installation, (sketches+video), Video, duration: 00:16:45, 2012, sketches, (pencil and ink and on paper, variable dimensions), 2012, also as a curator of the exhibition CoCa, Torun, 2012

Optional exercises is the title of selected films showing different situations that occurred while working on some of my previous projects, and sketches which talks about realized and not realized ideas. Both, films and sketches, show how I have worked. They are a result of amazement of different situation such us: repetition of nailing, working on the burner, but also an admiration for the human creativity, and things which are working.

.

Ćwiczenia(nie)obowiązkowe instalacja,(szkice+video), video, czas: 00:16:45, 2012, szkice, (tech.: ołówek i długopis na papierze, rożne rozmiary), 2012

Ćwiczenia (nie)obowiązkowe to wybór video pokazujących różne sytuacje, które miały miejsce podczas pracy nad niektórymi z wcześniejszych realizacji oraz szkiców, które są manualnym zapisem zrealizowanych lub nie do tej pory pomysłów. Zarówno filmy jak i szkice pokazują jakich używałam narzędzi, jakie wykonywałam czynności. Filmy dodatkowo, w jakich znajdowałam się miejscach. Są też wyrazem zdziwienia towarzyszącego, niektórym wykonywanym czynnościom np. powtarzalności, przy wbijaniu gwoździa młotkiem, uciążliwości szumów jakie powstają podczas pracy z palnikiem, ale także podziwu dla ludzkiej kreatywności, dzięki której skonstruowane przedmioty funkcjonują.

Exhibition overview

1.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201201

2.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201204

3.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201203

4.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201202

Stills from video

1.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201210

2.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201206

3.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201212

4.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201208

5.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201207

6.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201210

7.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201209

8.

19_magdawegrzynoptionalexercisesexhi201211