+ DREAMER’s CONGRESS

 CoCa, Torun/Poland, 2013

1. An image above, Untitled, 240 x 200 cm, 2013

Artists taking part in the exhibition: Magda Wegrzyn, Włodzimierz Borowski, Monika Grubizna Justyna Gruszczyk, Adrianna Jarzębowska, Cezary Lisowski, Katarzyna Malejka, Joanna Małecka, Joanna Sitko

Curators: Marta Kołacz, Natalia Cieślak, Piotr Lisowski

To see more, please have a look at : PrzeprojektBaza Wystaw
Video relation thanks to patataj TV: here 

2.Untitled, Wegrzyn Magda, acrylic on canvas 100x100cm, 2013

untitled_wegrzyn_magdalena_acrylic_on_canvas_100x100cm_2013_s

3. Untitled,  Macbeth, Wegrzyn Magda, acrylic on canvas 2 x 30x40cm, 2013

Kopia zjazd marzycieli_dokumentacja_tytus szabelski_small

Exhibition wiew:

1.

1_zjazd-marzycielidokumentacjatytus-szabelski-3301

2.

1_zjazd-marzycielidokumentacjatytus-szabelski-3401

3.

1_zjazd-marzycielidokumentacjatytus-szabelski-4701

In the opinion of Włodzimierz Borowski, one of the most interesting artists of the second half of the twentieth century in Poland, the most convenient way to ponder about „The Revolutionibus Orbium Caelestum” is sitting in a soft swivel chair. He came to this conclusion reflecting on the project which was to be carried out during the Elbląg Dreamers’ Congress, that is IV Biennale of Spatial Forms in 1971. Organizers of the event, which was included in the national celebration of Nicolaus Copernicus’ quincentenary of birth, have adopted the formula of crossing the borders of art. Artists were given freedom concerning the form and content of ongoing work. Copernicus became a symbol of the process aiming at revolutionizing artistic outlook.
There’s a reason for the Dreamers’ Congress, Włodzimierz Borowski and the great astronomer to become the starting point for the exhibition which takes place at the Centre of Contemporary Art in Toruń. References, time and place are important. Cited forty years later, orchestrated by Borowski „space-time” situation, in the Year of Copernicus’ Heritage, in the context of Toruń is pleasantly tempting – just as rotating around one’s axis on a swivel chair.
From this perspective, Copernicus appears to us primarily as a dreamer, incidentally placed on the plinth, and the exhibition itself is about actions escaping the logic, ephemeral, fleeting, originating in counterpoint – about actions the potential of which lies in the activity of artists.
Text Piotr Lisowski
.
 
.
W opinii Włodzimierza Borowskiego, jednego z najciekawszych artystów drugiej połowy XX wieku w Polsce, najwygodniej rozmyślać „O obrotach ciał niebieskich” siedząc w miękkim, obrotowym fotelu. Do takiej konkluzji doszedł zastanawiając się nad projektem, który miał być zrealizowany w trakcie elbląskiego Zjazdu Marzycieli czyli IV Biennale Form Przestrzennych w 1971 roku. Organizatorzy włączonego w ogólnopolski program obchodów 500 urodzin Mikołaja Kopernika wydarzenia, przyjęli formułę przekraczania granic sztuki. Artystom pozostawiono całkowitą swobodę co do formy i treści realizowanych prac. Kopernik zaś stał się symbolem procesu zmierzającego do postawienia artystycznego światopoglądu na głowie.
Nie bez przyczyny Zjazd Marzycieli, Włodzimierz Borowski i wielki astronom staną się punktem wyjścia dla wystawy mającej miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Referencje, czas i miejsce są istotne. Przywołana czterdzieści lat późnej, zaaranżowana przez Borowskiego „czasoprzestrzenna” sytuacja, w Roku Dziedzictwa Kopernika, w kontekście Torunia, przyjemnie kusi – jak obracanie się wokół własnej osi na obrotowym fotelu. Z tej perspektywy Kopernik jawi się nam przede wszystkim jako marzyciel, mimochodem postawiony na pomniku, a sama wystawa opowiada o działaniach wymykających się logice, efemerycznych, ulotnych, powstających w kontrze – o działaniach, których potencjał tkwi w aktywności artystów.
Tekst Piotr Lisowski