0
100
go back
Top

BECAUSE IT IS NOT TRUE THAT ALL THE WOUNDS ARE HEALED BY TIME - PERFORMANCE IN CoCA, TORUN

Client

CoCa Torun, Poland

Designer

Magda Wegrzyn

Date:

TYTUŁ: BO NIEPRAWDĄ JEST, ŻE CZAS LECZY WSZYSTKIE RANY

ROK: 2022

TECHNIKA: PERFORMANCE

CHOREOGRAFKA: AGNIESZKA CYGAN

TANCERKI: EMILIA WALCZAK, MARTYNA SZATKOWSKA

MUZYKA:

Das Triadische Ballet, 1922, music by Paul Hindemith

Das triadische Ballett, 1970, music by Erich Ferstl

The Miasma (E:F8, R:71) by SKGB, CC

WORK DESCRIPTION: TITLE: BECAUSE IT IS NOT TRUE THAT ALL WOUNDS ARE HEALED BY TIME.

YEAR: 2022

TECHNIQUE: PERFORMANCE

CHOREOGRAPHER: AGNIESZKA CYGAN

DANCERS: EMILIA WALCZAK, MARTYNA SZATKOWSKA

MUSIC:

Das Triadische Ballet, 1922, music by Paul Hindemith

Das triadische Ballett, 1970, music by Erich Ferstl

The Miasma (E:F8, R:71) by SKGB, CC

Mężczyzna, który zabił dziecko
miał duże dłonie,
łagodne spojrzenie
i ciepły głos, którym wieczorami szeptał do żony:
“Kocham Cię”
Kiedy mężczyzna, który zabił dziecko zabił dziecko
świeciło słońce
niebo było niebieskie
a trawa zielona.
Wojna to historia dobrych ludzi
o łagodnym spojrzeniu
dużych dłoniach i ciepłym głosie,
którzy wieczorami mówią “Kocham Cię”
do swoich żon.
Koncepcja pracy powstała z inspiracji następującymi elementami:
Das Triadisches Ballett (Triadyczny Balet) Oskara Schlemmera, wykonywany w latach 1921-1929, z muzyką Paula Hindemitha.
Das triadische Ballett, 30-minutowym kolorowym filmem z 1970 roku wyprodukowany m przez Bavaria Atelier GmbH, z muzyką Ericha Ferstla.
Szwedzkim filmem To Kill a Child (Att döda ett barn) z 1953 roku, oparty na noweli Stiga Dagermana o tym samym tytule. Kochanką Władimira Putina, byłą gimnastyczką Alina Kabaeva oraz jej pobytem w Szwajcarii z czwórką małych dzieci.
Moją osobistą historią utraty dziecka.
The man who killed the baby
had big hands
gentle look
and the warm voice
with which he whispered to his wife in the evenings:
“I love you”
When the man who killed the baby killed the baby
the sun was shining
the sky was blue
and the grass was green.
War is a story of good people
with a gentle look
big hands
and a warm voice saying “I love you”
to their wifes
in the evenings.
The concept of the work arise from inspiration of the following elements:
Oskar Schlemmer’s Das Triadisches Ballett, performed in 1921-1929, with music by Paul Hindemith.
Das triadische Ballett, a 30-minute color film from 1970 produced by Bavaria Atelier GmbH, with music by Erich Ferstl.
The Swedish film To Kill a Child (Att döda ett barn) from 1953, based on Stig Dagerman’s novel of the same title.
The mistress of Vladimir Putin, former gymnast Alina Kabaeva and her stay in Switzerland with four young children.
My own personal story od a child loss.

 EXHIBITION’S POSTER FOR “NO MAN’S LAND”